Kontingent for sæsonen 2020-2021

  • Forældre/barn: 780 kr. 
  • Børnehold til og med 3. kl.: 730 kr.
  • Børnehold fra 4. til 6. klasse: 950 kr.
  • Juniorpiger: 1.190 kr.
  • Voksenhold 1 time: 755 kr.
  • Voksenhold over 1 time: 850 kr.
  • Seniordamer: 555 kr.
Opvisningstøj
Børne- og ungdomshold: For alle børne- og ungdomshold er prisen for kontingentet inklusiv opvisningstøj.
Voksenhold: For voksenhold er kontingentet eksklusiv eventuelle udgifter til opvisningstøj.

Rabat på kontingent

Hvis du går på flere hold, er der fuld betaling for det dyreste hold og derefter ½ pris på efterfølgende hold.
Når du tilmelder dig, skal du skal oprette og betale fuld pris for begge hold.

Så sender du en mail til kassereren på t-yndgaard@hotmail.com I mailen skal du oplyse følgende: navn, hold, reg.nr. og kontonr.
Derefter vil du snarest muligt få din rabat overført til din konto.


ÅSG giver ikke familierabat. 


Vi takker vore sponsorer

Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening

Kirkevej 5, 5792 Årslev