Generalforsamling i Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening 

 
Her kan du læse seneste referat for generalforsamlingen samt formandens beretning.

Referat for generalforsamlingen 2021 inkl. formandens beretning

Referat for generalforsamlingen i ÅSG inkl. formandens beretning 2020

 
 

Nyheder

Loading