Generalforsamling i Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening 

 
Her kan du læse seneste referat for generalforsamlingen samt formandens beretning.

Referat for generalforsamlingen 2021 inkl. formandens beretning

Referat for generalforsamlingen i ÅSG inkl. formandens beretning 2020

 
 
Vi takker vore sponsorer

Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening

Kirkevej 5, 5792 Årslev